Rohto Lycee

Rohto Lycee

แบรนด์ที่ดูแลดวงตาที่น่ารักของสาวๆ เป็นที่นิยมของสาวๆ ส่วนใหญ่ที่แต่งตากันเพื่อให้ตาดูสวย ไม่ว่าจะด้วยการใช้อายไลน์เนอร์หรือมาสคาร่า แต่ตาจะดูสวยยิ่งขึ้น ถ้าใสปิ้งและเปล่งประกาย ไม่แห้ง แดง เห็นเส้นเลือดชัด นอกจากนั้น Lycee ยังเป็นแบรนด์น้ำตาเทียมที่วัยรุ่นญี่ปุ่นให้ความนิยมมานานกว่า 23 ปี

Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.

Rohto Lycee ITEMเครื่องสำอาง Rohto Lycee